NEW STEP BY STEP MAP FOR ตรวจมะเร็งเต้านมวิธีไหนดีที่สุด

New Step by Step Map For ตรวจมะเร็งเต้านมวิธีไหนดีที่สุด

New Step by Step Map For ตรวจมะเร็งเต้านมวิธีไหนดีที่สุด

Blog Article

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เจ็บเต้านมได้ แม้ไม่ได้ตั้งครรภ์

ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลงได้ เมื่อผู้หญิงอยู่ในวัยหมดประจำเดือน การออกกำลังกายเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมได้ โดยไม่ต้องออกกำลังกายแบบหักโหม แต่ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเน้นให้อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น แค่เดินเร็วก็เพียงพอแล้วตรวจมะเร็งเต้านม

การตรวจมะเร็งเต้านมขณะอาบน้ำคล้ายคลึงกับการตรวจในท่านอนราบ แต่มีรายละเอียดต่างกันเล็กน้อย ดังนี้

ผู้ป่วยสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่

เช็กความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งของตนเอง

การตรวจเพิ่มเติม การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก

ผู้ที่คลำพบก้อนเนื้อ มีเลือดออกที่หัวนม หรือมีอาการผิดปกติอื่นๆ ที่เต้านม

การตรวจเต้านมด้วยวิธีแมมโมแกรมนับว่า เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในปัจจุบัน ผู้ที่ควรตรวจมะเร็งเต้านมด้วยวิธีแมมโมแกรม

มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาเร็ว หายขาดได้

หากหมดประจำเดือนแล้ว ให้ตั้งวันที่จะคลำเต้านมเป็นวันเดียวกันทุกเดือน

ทว่าการอัลตร้าซาวด์ก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้างตรงที่ไม่สามารถตรวจหาหินปูนขนาดเล็กได้เหมือนการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม ดังนั้นหากต้องการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยการอัลตร้าซาวด์จึงต้องทำร่วมกับการตรวจแมมโมแกรม จึงจะเห็นผลดีที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก : โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

การเปลี่ยนแปลงของผิวหนังบริเวณหน้าอก เช่น มีรอยบุ๋ม ย่น หดตัว หนาผิดปกติคล้ายเปลือกส้ม หรือบางส่วนเกิดเป็นสะเก็ด

Report this page